Рецептите за качествените продукти се пазят от десетилетия и се предават от поколение на поколение. Четири такива любими месни мезета вече са защитени и носят наименованието „ХТСХ“.

повече информация