Изберете страница

Игра

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА ПРОМОЦИЯ ЗА МАГАЗИНИ ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ

Общи разпоредби:

1. Тази промоция се организира от дружество „Димитър Маджаров- 2“ ЕООД с търговски адрес гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 180, ЕИК 115033847.
2. Промоцията се организира с рекламна цел за популяризирането на продуктите с марка ДИМИТЪР МАДЖАРОВ.
3. Период на Промоцията: от 00:00 ч. на 27.01.2022 до 24:00 ч. на 09.02.2022г
4. Официалните правила на Промоцията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията  на https://madjarov.bg/igra/.
5. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора, а именно Прясно мляко с марка „Димитър Маджаров“, с масленост 2%, 3.6% или Прясно мляко с марка „Димитър Маджаров“, с масленост 4.5% (“промоционални продукти”). Възможно е в конкретния обект да не са налични всички продукти от гамата. Върху участващите в играта продукти има изрично обособено обозначение – стикер с информация за играта.
6. Промоцията е отворена за участие за всяко дееспособнно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на промоцията. Всяко лице има право на неограничен брой участия в промоцията.
7. Участвайки в тази Промоция, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Промоцията, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.
Механизъм на Играта:
8. МЕХАНИЗЪМ:  За да участва в промоцията, потребителят трябва:

  • Да закупи прясно мляко с марка „Димитър Маджаров“, с масленост 2%, 3.6% или 4.5%.
  • Да вземе от информация скреч карта срещу предоставяне на касова бележка.
  • Да изтрие скреч полето от скреч картата и да провери дали печели РЕКЛАМНА чаша за мляко с логото на „Димитър Маджаров- 2“ ЕООД.
  • Наградата РЕКЛАМНА чаша се получава от гише информация, веднага, на място от съответния търговси обект, от който е направена покупката.

9. Награден фонд:
1. РЕКЛАМНА чаша за мляко с логото на „Димитър Маджаров- 2“ ЕООД – 200 бр.
Други:
11. С участието си в промоцията участниците се съгласяват с настоящите правилата и се задължават да ги спазват. Правилата ще бъдат достъпни на следния линк https://madjarov.bg/igra/  за целия период на промоцията.
12. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Промоцията, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: https://madjarov.bg/igra/.
13. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА ПРОМОЦИЯ ЗА МАГАЗИНИ НИКОН

Общи разпоредби:

1. Тази промоция се организира от дружество „Димитър Маджаров- 2“ ЕООД с търговски адрес гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 180, ЕИК 115033847.
2. Промоцията се организира с рекламна цел за популяризирането на продуктите с марка ДИМИТЪР МАДЖАРОВ.
3. Период на Промоцията: от 00:00 ч. на 24.01.2022 до 24:00 ч. на 06.02.2022г
4. Официалните правила на Промоцията се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Промоцията  на https://madjarov.bg/igra/.
5. Участието в играта е обвързано с покупка на продукт, предлаган от организатора, а именно Прясно мляко с марка „Димитър Маджаров“, с масленост 3.6% или Прясно мляко с марка „Димитър Маджаров“, с масленост 4.5% (“промоционални продукти”). Възможно е в конкретния обект да не са налични всички продукти от гамата. Върху участващите в играта продукти има изрично обособено обозначение – стикер с информация за играта.
6. Промоцията е отворена за участие за всяко дееспособнно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на промоцията. Всяко лице има право на неограничен брой участия в промоцията.
7. Участвайки в тази Промоция, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите правила на Промоцията, разбират, приемат и се ангажират да спазват  тези правила и  техните разпоредби.
Механизъм на Играта:
8. МЕХАНИЗЪМ:  За да участва в промоцията, потребителят трябва:

  • Да закупи прясно мляко с марка „Димитър Маджаров“, с масленост 3.6% или 4.5%.
  • Да вземе от касиера на касова зона скреч карта
  • Да изтрие скреч полето от скреч картата и да провери дали печели РЕКЛАМНА чаша за мляко с логото на „Димитър Маджаров- 2“ ЕООД.
  • Наградата РЕКЛАМНА чаша се получава от касиера, веднага, на място от съответния търговси обект, от който е направена покупката.

9. Награден фонд:
1. РЕКЛАМНА чаша за мляко с логото на „Димитър Маджаров- 2“ ЕООД – 200 бр.
Други:
11. С участието си в промоцията участниците се съгласяват с настоящите правилата и се задължават да ги спазват. Правилата ще бъдат достъпни на следния линк https://madjarov.bg/igra/  за целия период на промоцията.
12. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите официални правила на Промоцията, като промените влизат в сила само след оповестяването им на: https://madjarov.bg/igra/.
13. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това публично,  в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.