Публично съобщение

Публично съобщение за ценови предложения за определяне на изпълнители за доставка на материали и консумативи и осигуряване на публичност и визуализация на проекта. Пълната информация можете да намерите в PDF формат в линка по-долу.

ИНФОРМАЦИЯ в PDF формат

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *