О Б Я В А

На основание чл.36а ал.1 от Закона за енергетиката „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2“ЕООД, гр. Пловдив оповестява следната цена за продажба на електрическа енергия, произведена  по комбиниран начин, предложена за утвърждаване от ДКЕВР, както следва:

1. Цена на електрическа  енергия  – 207.85 лв./Мвтч;

2. Добавка по чл.33 ал.3 от ЗЕ 1.00 лв/Мвтч.

Димитър Маджаров - официален сайт

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *