Конкурс за Началник Производство на предприятие за Месопреработка

Във връзка с разширяване на дейността и стремежа ни за постоянно повишаване на качеството на предлаганите от нас продукти, фирма „Димитър Маджаров-2“ ЕООД търси да назначи опитен професионалист за следната длъжност:

Началник Производство на предприятие за Месопреработка

Отговорности:

 1. Управлява, контролира и планира целия производствен процес;
 2. Управлява, контролира и търси възможности за оптимизирането на дейността с цел повишаване на ефективността на производствения процес;
 3. Разработва стратегия за развитие на дейността съвместно с Управителя на фирмата;
 4. Познава и следи за спазването на въведените системи за качество: НАССР, СУК, IFS;
 5. Отговаря за професионалното развитие и обучение на екипа, който управлява;
 6. Отговаря за планирането, приемането, разпределението и контрола на вложените ресурси и материали.

Изисквания:

 1. Над пет години професионален опит на ръководна позиция, придобит в сферата на месопреработката;
 2. Отлични умения и опит в управлението на екипи и процеси;
 3. Задълбочени познания за производствения процес и познаване на Добрите производствени практики, НАССР, СУК, IFS;
 4. Висше образование в сферата на хранително-вкусовата промишленост (допълнителната квалификация в сферата на икономиката е предимство);
 5. Много добри комуникативни и аналитични умения;
 6. Много добра компютърна грамотност (MS Office) и познаване възможностите на  IRP система.

Ние ви предлагаме:

 1. Динамична и предизвикателна работа в позитивна работна атмосфера;
 2. Възможности за професионално развитие и усъвършенстване в една от най-големите производствени компании на месни и млечни продукти в България;
 3. Атрактивно възнаграждение и социален пакет, обвързан с постигнатите резултати и оптимизации.

 

 

В случай, че имате желание да се присъедините към нашия екип и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ваша автобиография и мотивационно писмо  на ел. поща:  jobs@madjarov.bg

 

 

 

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *