Странджанско дядо „Димитър Маджаров“

Странджанско дядо „Димитър Маджаров“ е пресован сурово-сушен продукт от раздробено свежо охладено свинско месо, натурални подправки и добавки, напълнени в обвивка от естествен произход.

Специфичните му вкусови характеристики се дължат на вложените специално подбрани, качествени меса и натурални подправки (сладък червен пипер, лют червен пипер и чубрица) и на удължения период на зреене – 60 дни протичащ в климатични сушилни камери при стриктно следене на предварително зададени влажност и температурен режим.

Както подсказва и името му Странджанско дядо произхожда от района на Странджа – планината на древните траки. Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила в земите и в духовните си пространства наследството на  няколко цивилизации. Най-старите следи от живот в планината датират от новокаменната и меднокаменната епохи (6 –3 хил. пр. Хр.). Няма данни кога месното население е започнало на произвежда деликатеса, но със сигурност това е един от най- харесваните сурово-сушени продукти.

Сподели

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *